Menu icon Home button

Wie en wanneer mag je trouwen?


Het huwelijk is een hele bijzondere overeenkomst, waarvan de rechten en plichten van beide echtgenoten in de wet geregeld zijn. Zo stelt de wet allerlei regels aan:
 

 • het aangaan van een huwelijk;
 • de rechten en de plichten van beide echtgenoten tijdens het huwelijk;
 • de ontbinding van het huwelijk (echtscheiding);
 • eventuele rechten en plichten van de echtgenoten na het huwelijk (alimentatie).
   
Lex Ensing Photography
Foto: Lex Ensing Photography


Om een huwelijk aan te mogen gaan, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:


Je kunt met één persoon trouwen

Getrouwd zijn met meerdere personen (polygamie) is in Nederland niet toegestaan. Je kunt maar met één persoon tegelijk trouwen (en getrouwd zijn) dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. Ook is het niet toegestaan om tegelijkertijd met een persoon getrouwd te zijn en tegelijkertijd met een andere persoon een geregistreerd partnerschap te hebben.


Om te mogen trouwen moet je meerderjarig zijn

Om te trouwen moet je meerderjarig en dus 18 jaar of ouder zijn. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo kunnen twee personen die met elkaar willen trouwen, allebei de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en waarvan de vrouw zwanger is of al een kind ter wereld heeft gebracht, wel trouwen. Een minderjarige kan wel trouwen als zijn of haar ouders hiervoor toestemming geven. Geven de ouders deze toestemming niet en wil de minderjarige toch trouwen, dan kan hij of zij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.

Carola Paas Fotografie
Foto: Carola Paas Fotografie


Je mag niet onder curatele staan

Iemand die onder curatele is gesteld wegens verkwisting of drankmisbruik mag niet trouwen zonder toestemming van zijn curator. Staat iemand onder curatele wegens een geestelijke stoornis dan kan de onder curatele gestelde geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.


Je mag niet trouwen met een bloedverwante

Ouders, kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen ook niet met elkaar trouwen. Op deze regel bestaan ook een paar uitzonderingen. Zo mogen een stiefouder en stiefkind wel met elkaar trouwen, als de stiefouder het stiefkind tenminste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen wel met elkaar trouwen.


Buitenlandse partner of partner in het buitenland

De volgende regels gelden als één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben of niet in Nederland wonen:
 
 • Stellen die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én die beiden in het buitenland wonen, kunnen niet in  Nederland trouwen.
 •  Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen wel in Nederland trouwen als ten minste één van hen in Nederland woont.
 • Stellen die beiden buiten Nederland wonen, kunnen in Nederland trouwen als ten minste één van hen de Nederlandse nationaliteit bezit.
 • Stellen die beiden in Nederland wonen kunnen wel in Nederland trouwen ook als geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heet.
 • Je moet een geldige verblijfstitel
 • Als je niet de Nederlandse nationaliteit heeft en je wilt in Nederland trouwen, dan moet je over een rechtsgeldige verblijfstitel beschikken. Als de niet-Nederlandse partner niet over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikt, dan moet deze partner over een verklaring van de Vreemdelingenpolitie beschikken waaruit zijn of haar verblijfstatus blijkt.

Hiermee wil de overheid voorkomen dat mensen een schijnhuwelijk aangaan om een verblijfsvergunning te krijgen.

Wil je meer regeltjes over het huwelijk weten, lees dan ook het artikel over wat je achternaam mag worden als je gaat trouwen. Of wil je meer weten als je in het buitenland wilt trouwen, want daar zijn ook een aantal regels voor.

Bron: Judex.nl
 

Maak hieronder kennis met de zelfstandige trouwambtenaren die jullie kunnen trouwen:

 
Menu
Categorie├źn